АЛСЛАГДСАН СУМДАД ХҮРЧ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

33

Алслагдсан сумдын малчдад өвс хүргэх, зам гарах техник татан гаргах ажлыг Зэвсэгт хүчний алба хаагчид тасралтгүй гүйцэтгэж байна. Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын нутагт Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги, Архангай аймгийн Өндөр-Улаан, Хашаат, Өлзийт сумын нутагт Зэвсэгт хүчний 342 дугаар анги, Хөвсгөл аймгийн нутагт Зэвсэгт хүчний 110 дугаар анги, Ховд аймгийн Дарви сумын нутагт Зэвсэгт хүчний 341 дүгээр анги, Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутагт Зэвсэгт хүчний 340 дүгээр ангийн нийт 20 цэргийн алба хаагч, 12 нэгжтэй үүрэг гүйцэтгэж байна.