УДИРДЛАГА

  • Сайд (Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Батлан хамгаалахын сайд Г.Сайханбаяр),
  •  Дэд сайд (Батлан хамгаалахын дэд сайд Б  .Баярмагнай),
  • Төрийн нарийн бичгийн дарга (Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, хурандаа Д.Ганхуяг)