Хууль тогтоомжийн төсөл

Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн танилцуулга, үзэл баримтлал, хуулийн төсөл, Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судлах үнэлгээний тайланд саналаа ganzorig@mod.gov.mn, 51-263308 утсаар өгнө үү.