Хууль тогтоомжийн төсөл

  • Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн танилцуулга, үзэл баримтлал, хуулийн төсөл, хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судалсан тайлан, үр нөлөөг үнэлэх судалгааны тайланд саналаа ganzorig@mod.gov.mn, 51-263308 утсаар өгнө үү.

  • Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн танилцуулга, үзэл баримтлал, хуулийн төсөл, Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судлах үнэлгээний тайланд саналаа ganzorig@mod.gov.mn, 51-263308 утсаар өгнө үү.