Хүний нөөц

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын нэгдүгээр орлогч дарга, хурандаа Ж.Өсөхбаяр;

Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга, хурандаа Ч.Гандирваа;

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, хурандаа Р.Энхболд;

Гадаад хамтын ажиллагааны газрын дарга, хурандаа Б.Бат-Эрдэнэ;

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, хурандаа Н.Пүрэвдорж;

Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хуулийн хэлтсийн дарга, хуулийн зөвлөх Г.Энхболд;

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга, ерөнхий санхүүч хурандаа Д.Ганбат;

    • Батлан хамгаалах яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын мэргэжилтэн, Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, дэд хурандаа Х.Баасандорж.

– ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ

  • Ёс зүйн зөвлөл
    • Батлан хамгаалахын Ерөнхий хянан шалгагч, ёс зүйн зөвлөлийн дарга хурандаа Ж.Болдбаатар;
    • Гишүүд:

Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга, хурандаа Ч.Гандирваа;

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга, хурандаа Р.Энхболд;

Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга, бригадын генерал М.Мөнхбаяр;

Гадаад хамтын ажиллагааны газрын дарга, хурандаа Б.Бат-Эрдэнэ;

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга, хурандаа Н.Пүрэвдорж;

Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хуулийн хэлтсийн дарга, хурандаа Г.Энхболд;

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хариуцлага, Төрийн албаны салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар санал хүсэлт байвал Төрийн захиргааны удирдлагын газрын мэргэжилтэн дэд хурандаа Х.Баасандоржтой 264625, И-мэйл: baasandorj.kh@mod.gov.mn хаягаар хандана уу.