Хүний нөөц

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын нэгдүгээр орлогч дарга, хурандаа С.Ганбямба;

Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга, хурандаа Ч.Гандирваа;

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга, хурандаа С.Ванчинхүү;

Гадаад хамтын ажиллагааны газрын дарга, хурандаа Б.Бат-Эрдэнэ;

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга, хурандаа Б.Эрхэмбаяр;

Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хуулийн хэлтсийн дарга, хуулийн зөвлөх Г.Энхболд;

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга, ерөнхий санхүүч хурандаа Д.Ганбат;

    • Батлан хамгаалах яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын мэргэжилтэн, Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, дэд хурандаа Т.Сүхбаатар.

– ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ

  • Ёс зүйн зөвлөл
    • Батлан хамгаалахын Ерөнхий хянан шалгагч, ёс зүйн зөвлөлийн дарга хурандаа Ж.Болдбаатар;
    • Гишүүд:

Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга, хурандаа С.Ганбямба;

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга, хурандаа Ч.Гандирваа;

Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга, хурандаа Х.Батсайхан;

Гадаад хамтын ажиллагааны газрын дарга, хурандаа Б.Бат-Эрдэнэ;

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга, хурандаа Б.Эрхэмбаяр;

Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хуулийн хэлтсийн дарга, хурандаа Г.Энхболд;

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хариуцлага, Төрийн албаны салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар санал хүсэлт байвал Төрийн захиргааны удирдлагын газрын мэргэжилтэн дэд хурандаа Т.Сүхбаатартай 264625, И-мэйл: sukhbaatar.t@mod.gov.mn хаягаар хандана уу.