САЛБАРЫН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ УЯЛДУУЛНА

80

Өнгөрөгч 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр Жендерийн Үндэсний хорооны 2022 оны 2 дугаар тогтоолоор баталсан “Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах салбар дундын стратеги төлөвлөгөө (2022-2031)”-г Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын ажилтан, алба хаагчдад танилцууллаа.

Тус арга хэмжээний үеэр Жендерийн Үндэсний хорооны Ажлын албаны Салбар дундын бодлого зохицуулагч, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн О.Буянаа уг төлөвлөгөөний хэрэгцээ шаардлага, үндэслэл, зорилго, зорилт, үйл ажиллагаа болон батлан хамгаалах салбарт анхаарч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний талаар танилцууллаа.

Тус стратеги төлөвлөгөө нь Монгол Улсад Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг дэмжиж, ирэх арван жилд төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлэх салбар дундын стратеги юм.

Батлан хамгаалах яамнаас “Батлан хамгаалах салбарт жендерийн талаар баримтлах бодлого”-ыг Батлан хамгаалах сайдын 2020 оны тушаалаар баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа бөгөөд цаашид уг стратеги төлөвлөгөөг салбарын бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан хэрэгжүүлэх юм.

 

15 хүн ба зогсож буй хүмүүс нарын зураг байж магад9 хүн ба зогсож буй хүмүүс нарын зураг байж магад